Introducció
En aquesta web hi trobem alguns dels elements més importants de Harry Potter, com les cases que poden haver-hi a l'escola Hogwarts, alguns llibres o personatges de la sèrie.
El fenòmen de Harry Potter ha creat tants fans que s'han arribat a crear algunes webs per estar en contacte entre els Potterheads (com s'autoanomenen els fans). Una de les més famoses és:
Pottermore
Aquí hi han alguns vídeos sobre el tema: